Mạng Dịch Vụ Mobile Web

Marts & Shops
Tri Thức Làm Việc Thông Minh Nguyễn Thái Học
Data Center eLearn Center eHealth Center

đồng hồ thời gian

Web7Màu Shops
Shop 01 Nguyễn Thái Học 
Phần mềm, Thiết kế, Website,
Lập trình, Phát triển … là Tài của Em!

428 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
Hotline : 0974.07.24.24
Email : nth@web7mau.com
Hỗ trợ Online
:
Kỹ thuật Soft
:
Kỹ thuật Web
:

Mart 02 Tri Thức 
Em không có Code, Em không Thiết kế,
chỉ có Sales Sales thôi!
550 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
Tel : (08).38.326.826
Hotline : 0916.24.24.24
Email : trithuc@web7mau.com
Tư vấn Online
:

Website Đóng gói mới

Ec-056   » Xem thêm
Giá: 2.000.000 ₫
Cho thuê: 110.000 ₫/tháng
EC-055   » Xem thêm
Giá: 2.500.000 ₫
Cho thuê: 139.000 ₫/tháng
EC-054   » Xem thêm
Giá: 2.500.000 ₫
Cho thuê: 139.000 ₫/tháng
EC-053   » Xem thêm
Giá: 2.000.000 ₫
Cho thuê: 112.000 ₫/tháng
EC-052   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.300.000 ₫
Cho thuê: 192.000 ₫/tháng
EC-051   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.000.000 ₫
Cho thuê: 112.000 ₫/tháng
EC-050   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.000.000 ₫
Cho thuê: 112.000 ₫/tháng
EC-049   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.400.000 ₫
Cho thuê: 134.000 ₫/tháng
EC-048   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.200.000 ₫
Cho thuê: 123.000 ₫/tháng
EC-047   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.900.000 ₫
Cho thuê: 162.000 ₫/tháng
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 ... 5 »
Info-057   » Xem thêm
Giá: 2.000.000 ₫
Cho thuê: 110.000 ₫/tháng
Khám phá Ẩm thực [Info-057]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 cam    vàng   lục  lam   tím  
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 179 x 34
Banner hình 1330 x 371
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 01  Nguyễn Thái Học
Giá 2 triệu VNĐ
Info-056   » Xem thêm
Giá: 2.000.000 ₫
Cho thuê: 110.000 ₫/tháng
Paradise Hotel [Info-056]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 đỏ    cam   lục  lam   đen  
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 159 x 45
Banner hình 1024 x 329
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 01  Nguyễn Thái Học
Giá 2 triệu VNĐ
Info-055   » Xem thêm
Giá: 2.200.000 ₫
Cho thuê: 110.000 ₫/tháng
Honey Moon [Info-055]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 4 màu sau:
 đỏ    lam   tím   đen  
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 172 x 44
Banner hình 480 x 360
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 02  Tri Thức
Giá 2.2 triệu VNĐ
Info-054   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.000.000 ₫
Cho thuê: 112.000 ₫/tháng
Taxi Driving School [Info-054]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 6 màu sau:
 đỏ    cam   hồng   lục   hồng   tím 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 172 x 44
Banner hình 480 x 360
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế   Web7Màu Shop 02 Tri Thức
Giá 2 triệu VNĐ
Info-053   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.200.000 ₫
Cho thuê: 123.000 ₫/tháng
The Wedding [Info-053]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 1 màu sau:
 hồng 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 172 x 44
Banner hình 1024 x 515
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 02 Tri Thức
Giá 2.2 triệu VNĐ
Info-052   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.100.000 ₫
Cho thuê: 117.000 ₫/tháng
Cinema [Info-052]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 đỏ   vàng   lục   chàm    đen 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 310 x 29
Banner hình 970 x 351
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 01 Nguyễn Thái Học
Giá 2.2 triệu VNĐ
Info-051   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.200.000 ₫
Cho thuê: 123.000 ₫/tháng
Jet Advertising [Info-051]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 đỏ   cam   lục   lam   tím 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 189 x 45
Banner hình 962 x 354
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 01 Nguyễn Thái Học
Giá 2.2 triệu VNĐ
Info-050   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.300.000 ₫
Cho thuê: 128.000 ₫/tháng
Du lịch Nỗi Đam Mê [Info-050]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 đỏ   cam   lục   lam   tím 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 372 x 65
Banner hình 602 x 270
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 01 Nguyễn Thái Học
Giá 2.2 triệu VNĐ
Info-049   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.200.000 ₫
Cho thuê: 123.000 ₫/tháng
Tours Việt Thế Giới [Info-049]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 đỏ   cam   lục   lam   tím 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 232 x 86
Banner KHÔNG
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 01 Nguyễn Thái Học
Giá 2.2 triệu VNĐ
Info-048   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.000.000 ₫
Cho thuê: 112.000 ₫/tháng
Pharmacy [Info-048]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 đỏ   cam   lục   lam   tím 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 269 x 115
Banner hình 983 x 655
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 01 Nguyễn Thái Học
Giá 2 triệu VNĐ
Info-047   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.400.000 ₫
Cho thuê: 134.000 ₫/tháng
Happy School [Info-047]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 đỏ   cam   lục   lam   tím 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 161 x 80
Banner không
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 01 Nguyễn Thái Học
Giá 2.4 triệu VNĐ
Info-046   » Brochure  » Xem thêm
Giá: 2.100.000 ₫
Cho thuê: 117.000 ₫/tháng
Event, Tổ chức Sự kiện [Info-046]
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Màu chủ đạo tự chọn 1 màu trong 5 màu sau:
 đỏ   cam   lục   chàm   tím 
Bố cục tự chọn: 1 cột, 2 cột-trái, 2 cột-phải, 3 cột, 3 cột-trái, 3 cột-phải
Logo hình 359 x 93
Banner không
Hình nền
tự chọn
Menu chính tự chọn: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar
Cây sản phẩm tự chọn: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp
Nhập liệu ban đầu  nhập liệu miễn phí 100 bài viết (trong vòng 01 tuần sau khi bàn giao website)
Nền tảng Smartit CMS 1.8
Đơn vị thiết kế  Web7Màu Shop 02 Tri Thức
Giá 2.1 triệu VNĐ
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 ... 5 »
Ban Điều hành Mạng Web7Màu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh (Smartit Corp.)
Công Ty Cổ Phần Làm Việc Thông Minh (SmartWork Corp.)
Showroom: 550 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
Tel: (08).38.326.826             Hotline: 0916.24.24.24
Email: contact@web7mau.com

 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
thiết kế website, dịch vụ web, làm web, làm trang web, dịch vụ thiết kế web, web đóng gói, mẫu website, tạo web, viết web, lập trình web, làm seo, marketing trực tuyến, internet marketing, quản lý nội dung website, web làm sẵn
Core Version: 1.8.0.0