Smartit CMS 1.8

1. Giới thiệu

Smartit CMS (Content Management System) là một công cụ nền tảng giúp phát triển website, là sản phẩm độc quyền của Smartit Corp., được đăng ký thương hiệu sản phẩm ở Cục Sở Hữu Trí Tuệ vào tháng 01 năm 2011.

Ước mơ Smartit CMS đã có từ năm 2005 từ những dự án phát triển website của nhóm ThS. Nguyễn Hồng Chương. Smartit CMS bắt đầu phát triển nền tảng hệ thống từ năm 2008, được đưa vào thương trường Việt từ đầu năm 2010, đến nay đã bước vào phiên bản 1.8.

Các công nghệ chính dùng để phát triển nền tảng Smartit CMS là ASP.NET, SQL Server, XML, CSS3, HTML5, JavaScript, Ajax, Web Services, SOA, ...

Smartit CMS 1.8 có 11 gói module chức năng, có hơn 100 module lớn nhỏ khác nhau, giúp phát triển tất cả các loại website từ nhỏ đến lớn cho hầu hết các đối tượng công ty, tổ chức, đoàn thể, siêu thị, trường học, bệnh viện, chính phủ, ...

Hiện nay Smartit CMS 1,8 phát triển 11 loại website sau để đáp ứng cho thị trường Việt Nam và nước ngoài: (1) Công ty & Hội đoàn, (2) Bán hàng, (3) Du lịch & Ẩm thực, (4) Giáo dục & Tri thức, (5) Y tế & Sức khỏe, (6) Tài chính & Chứng khoán, (7) Bất động sản, (8) Thư viện & Danh bạ, (9) Thương mại Điện tử, (10) Game & Giải trí, và (11) Mạng Xã hội.2. Các gói module chức năng

Smartit CMS 1.8 được chia thành 11 gói module chức năng như sau:

2.1. Content Management Module - Module Quản lý nội dung – Trang, bài viết, video clips, ảnh, slideshow, tìm kiếm ...

 • Đây là các module căn bản nhất của một CMS (Content Management System), gồm quản lý trang, bài viết, video clips, ảnh, slideshow, tìm kiếm ... trong một website bình thường.
 • Các tính năng chính:

- Quản lý trang
- Quản lý bài viết (tin), video clips, ảnh, slideshow, ...
- Chức năng tìm kiếm và hiển thị kết quả tìm kiếm.

 • Module này là module chính trong Smartit CMS 1.8, được dùng trong tất cả 11 loại website .

 2.2. E-Commerce Module - Module Quản lý bán hàng trên mạng – Bày hàng, giỏ hàng, thanh toán online, …

 • Module quản lý bày hàng, xem hàng, so sánh hàng, giỏ hàng, thanh toán bán hàng giữa chủ website và khách hàng.
 • Các tính năng chính:

- Product catalog, shopping cart
- Xem chi tiết sản phẩm
- So sánh các sản phẩm
- Các hình thức thanh toán: Ngân Lượng, Bảo Kim, ATM, chuyển khoản, tiền mặt, …
- Phương thức giao hàng
- Thống kê bán hàng: đơn đặt hàng, doanh thu ngày / tháng, hàng bán chạy, tồn kho …

 • E-Commerce được dùng chính trong các loại website Bán hàng và Thương mại Điện tử.

2.3. Business Intelligence Module – Module Quản lý doanh nghiệp, kinh doanh & thống kê – Tư vấn, hợp đồng, báo giá, ...

 • Module hỗ trợ các chức năng quản lý, kinh doanh và marketing trong doanh nghiệp, trường học, bệnh viện.
 • Các tính năng chính:

- Quản lý tư vấn khách hàng
- Quản lý hợp đồng khách hàng
- Quản lý in báo giá gởi khách hàng
- Quản lý in hóa đơn gởi khách hàng
- Quản lý khuyến mãi, thẻ hội viện
- Các thống kê liên quan

 • Business Intelligence thường dùng trong các loại website Công ty & Hội đoàn, Bán hàng, Du lịch & Ẩm thực, Tài chính & Chứng khoán, Bất động sản, và Thương mại Điện tử để hỗ trợ các chức năng quản lý và kinh doanh trong doanh nghiệp, công ty, hội đoàn ... Trường hợp website cần một phân hệ quản lý kinh doanh chuyên nghiệp hơn thì Quý khách có thể chọn mua sản phẩm / dịch vụ phù hợp có trong Smartit eBiz 1.0.

2.4. Classified Module - Module Quản lý tin rao vặt – Tin rao vặt, đăng tin, renew, …

 • Quản lý thành viên đăng tin rao vặt, hiển thị và tìm kiếm các tin rao vặt.
 • Các tính năng chính:

- Quản lý các dạng tin rao vặt
- Đăng tin rao vặt (của các thành viên rao vặt)
- Renew để tin cũ được lên đầu danh sách
- Quản lý tin vip, tin hot
- Chức năng tìm kiếm nâng cao
- Chức năng hiển thị nâng cao, có thể hiện ra bản đồ Google map
- Các thống kê liên quan.

 • Classified thường dùng trong loại website Bất động sản, Thư viện & Danh bạ, Thương mại Điện tử.

2.5. Ads Module - Module Quản lý tin quảng cáo – Tin quảng cáo, lịch quảng cáo, click chuột quảng cáo, ...

 • Quản lý các banner quảng cáo trong website có chức năng quảng cáo chuyên nghiệp.
 • Các tính năng chính:

- Quản lý các tin quảng cáo theo vị trí trên từng trang web
- Quản lý lịch quảng cáo, thời gian đăng quảng cáo (bắt đầu ... hết hạn ...)
Quản lý click chuột trên từng tin quảng cáo
- Phân công các Mod quản lý các tin quảng cáo trên từng trang
- Các thống kê liên quan.

 • Ads thường dùng trong các loại website Bất động sản, Thư viện & Danh bạ, Thương mại Điện tử, Mạng Xã hội.

2.6. E-Link Module - Module Quản lý thông tin danh bạ - Danh bạ, tổ chức danh bạ, phân loại alphabet, …

 • Quản lý và hiển thị khối thông tin danh mục dữ liệu lớn, hoặc danh bạ và từ điển các loại, hoặc danh mục liên kết điện tử e-link, hoặc thư viện điện tử các loại.
 • Các tính năng chính:

- Quản lý các dạng thông tin danh bạ
- Tổ chức danh bạ nhiều cấp
- Phân loại danh bạ theo alphabet
- Chức năng tìm kiếm nâng cao
- Chức năng hiển thị nâng cao, có thể hiện kết quả ra bản đồ Google map, …
- Các thống kê liên quan.

 • E-Link thường dùng trong các loại website Bất động sảnThư viện & Danh bạ, Thương mại Điện tử, Mạng Xã hội.

2.7. E-Store Module - Module Quản lý gian hàng – Đăng ký gian hàng, tạo gian hàng, hoạt động, …

 • Module này giúp quản lý gian hàng trong Chợ Điện tử B2B, B2B2C như đăng ký gian hàng, tạo gian hàng, quản lý sản phẩm, quản lý kinh doanh, …
 • Các tính năng chính:

- Đăng ký gian hàng
- Tạo gian hàng
- Quản lý sản phẩm và giá của gian hàng
- Quản lý kinh doanh của gian hàng
- Quản lý thanh toán và giao dịch giữa gian hàng và chủ website
- Các thống kê của gian hàng.

 • E-Store giúp xây dựng Chợ Điện tử theo mô hình B2B hay B2B2C.

2.8. E-Marketplace Module - Module Quản lý chợ - Quản lý gian hàng, quản lý sản phẩm, quản lý giá, …

 • Module này giúp quản lý Chợ Điện tử theo các mô hình C2C, B2B hay B2B2C.
 • Các tính năng chính:

- Quản lý danh mục loại sản phẩm và sản phẩm
- Quản lý giá của Chợ Điện tử và giá thị trường
- Quản lý gian hàng, tình hình kinh doanh của gian hàng
- Quản lý các chính sách, điều lệ, phương thức kinh doanh, các loại phí & thuế
- Các thống kê của Chợ Điện tử.

 • E-Marketplace giúp xây dựng Chợ Điện tử C2C, B2B hay B2B2C.

2.9. Account Management Module - Module quản lý nhóm & người dùng – Superadmin, Admin, Mod, thành viên, …

 • Module này giúp quản lý các groups (nhóm) và users (người dùng) của website.
 • Có hai loại nhóm là các nhóm quản trị và các nhóm thành viên:

Các nhóm quản trị gồm:
- SuperAdmin (duy nhất), có toàn quyền với website, có quyền tạo ra và quy định quyền và công việc của Admin, Mod, và thành viên khác.
- Admin là các Admin của website, thường được phân công để quản lý site.
- Mod là các Mod của website, thường được phân công để quản lý các trang, các box trong trang.

Các nhóm thành viên: mỗi website tùy định nghĩa có thể có 0, 1 hoặc nhiều nhóm thành viên, ví dụ Chợ Điện tử thường định nghĩa nhóm thành viên GianHàng(n), KháchHàng(n); website trường đại học có định nghĩa nhóm thành viên GiảngViên(n), SinhViên(n) ...

 • Người dùng (user hay account) trong một website có thể là người quản trị hay là thành viên.
- Người quản trị: là người dùng thuộc một trong các nhóm quản trị (SuperAdmin, hay Admin, hay Mod), họ thường đăng nhập vào trang AdminCp để quản trị theo nhóm họ phụ thuộc. 
- Thành viên: là người dùng thuộc một trong các nhóm thành viên, thường họ đăng nhập từ trang bên ngoài website để thực thi quyền thành viên theo nhóm họ phụ thuộc.
 • Account Management có mặt trong tất cả các loại website để quản lý nhóm và người dùng của website.

2.10. Website Security Module – Module Bảo mật – Mã hóa, Captcha, SSL, cảnh báo sự cố, ...

 • Hỗ trợ các tính năng bảo mật website.
 • Các tính năng chính:

- Mã hóa thông tin tài khoản người dùng theo thuật toán riêng
- Sử dụng ký tự nhận dạng con người (CAPTCHA)
- Hỗ trợ SSL (+)
- Xác minh thành viên phê duyệt nội dung
- Xác thực qua email
- Quản lý lịch sử đăng nhập của thành viên
- Quản lý toàn bộ lịch sử của website (+)
- Khả năng cảnh báo của website khi gặp sự cố
Cảnh báo khi website bị Crawl Data tự động
- Công cụ sao lưu & khôi phục dữ liệu (+)

 • Website Security có mặt trong tất cả các loại website, một số tính năng bảo mật nâng cao là theo yêu cầu cụ thể, mức độ bảo mật của khách hàng. 
2.11. Utilities Module - Module Tiện ích – Ngôn ngữ, công cụ nhập liệu, xử lý ảnh, chat, kết nối mạng xã hội, …
 • Là các tiện ích hỗ trợ cho website.
 • Các tiện ích chính:
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (Việt / English / …)
- Công cụ nhập liệu trực quan
- Tự động chỉnh kích cở ảnh
- Email giới thiệu cho bạn bè
- Quản lý các liên kết hữu ích (weblink)
- Forum & blog
- Kết nối mạng xã hội
- Hỗ trợ trực tuyến
 • Utilities có mặt trong tất cả các loại website, một số tiện ích nâng cao là theo yêu cầu của khách hàng.

3. Các loại website của Smartit CMS 1.8

Hiện nay Chúng tôi cung ứng 11 loại website sau:

 • Công ty & Hội đoàn: website dành cho doanh nghiệp, công ty, tổ chức, hội đoàn, câu lạc bộ, ...
 • Bán hàng: website bán hàng online trên mạng và thanh toán điện tử.
 • Du lịch & Ẩm thực: website dành cho công ty du lịch, tổ chức sự kiện, khách sạn, nhà hàng, tiệm ăn, quán nước, café, trái cây, ...
 • Giáo dục & Tri thức: website cho trung tâm đào tạo, dạy nghề, tư vấn du học, trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường cao đẵng, đại học, sở giáo dục, ...
 • Y tế & Sức khỏe: website cho phòng mạch, nha khoa, nhà thuốc, trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện, sở y tế, ...
 • Tài chính & Chứng khoán: website cho công ty tài chính, ngân hàng, sàn chứng khoán, ...
 • Bất động sản: website cho công ty bất động sản, thuê văn phòng, sàn địa ốc, ...
 • Thư viện & Danh bạ: website có danh mục dữ liệu lớn; hoặc danh bạ và từ điển các loại; hoặc danh mục liên kết điện tử e-link; hoặc thư viện điện tử các loại, ...
 • Thương mại Điện tử: website chuyên Rao vặt, Đấu giá, Mua chung, ... hoặc Chợ Điện tử C2C (sàn giao dịch mua bán giữa cá nhân - cá nhân về chuyển tiền, mua bán ô tô, xe máy, ...), Chợ B2B (sàn giao dịch giữa công ty - công ty về nhà đất, chứng khoán, tài sản, đầu tư, ...), Chợ B2B2C (sàn siêu thị, chợ điện tử có chủ sàn, gian hàng tham gia bán hàng, khách hàng mua hàng ...).
 • Game & Giải trí: website chuyên về game, nhạc số, phim, giải trí, ...
 • Mạng Xã hội.


Core Web Classifield Ads eLink eStore eMarketplace

 

(1)

Pages & News

(2)

eCommerce

(3)

Account

(4)

Security

(5)

Utilities

(6)

Classifield

(7)

Ads

(8)

eLink

(9)

eStore

(10)

eMarketplace

(1) Công ty & Hội đoàn

ü

 

ü

 ü

«

 

 

(2) Bán hàng

ü

ü

ü

 ü

«

 

 

 

 

(3) Du lịch & Ẩm thực

ü

«

ü

 ü

«

 

 

 

(4) Giáo dục & Tri thức

ü

 

ü

 ü

«

 

 

 

 

 

(5) Y tế & Sức khỏe

ü

 

ü

 ü

«

 

 

 

(6) Bất động sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công ty bất động sản

ü

«

ü  

 ü 

«

 

 

 

- Sàn địa ốc

ü

«

ü

 ü

«

«

«

«

ü

ü

(7) Âm nhạc & Giải trí

ü

«

ü

ü 

«

 

 

(8) Thương mại Điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rao vặt, đấu giá, mua chung 

ü

ü

ü

ü

«

ü 

ü 

«

 

 

- Sàn C2C

ü

ü

ü

ü

«

ü 

ü

«

ü

- Sàn B2B

ü

ü

ü

ü

«

ü

ü

ü

ü

ü

- Sàn B2B2C

ü

ü

ü

ü

«

ü

ü

ü

ü

ü

- Mạng Xã hội 

ü

ü

ü

ü

«

ü

ü

ü

ü

ü

Ghi chú:

- () : module quan trọng (chính)
- (☆) : module tùy chọn (có thể có hoặc không)

Smartit CMS 1.8 mang tính module hóa cao, mỗi loại website là một tổ hợp các module phù hợp. Ví dụ website Công ty & Hội đoàn bao gồm các module Content Management và Account Management, website Bán hàng ngoài các module như Công ty & Hội đoàn nó còn có module E-Commerce, Sàn C2C khác với Sàn B2B ở chỗ nó không có gian hàng E-Store, website Thư viện & Danh bạ mạnh hơn Công ty & Hội đoàn vì nó có thêm module E-Link, …

Nhờ vậy, khi triển khai một dự án cụ thể, Chúng tôi dễ dàng phân loại yêu cầu Quý khách hàng, triển khai dự án nhanh và chuyên nghiệp, tạo ra được sản phẩm mà khách hàng thật sự mong muốn và hài lòng ...

Công Ty CP CNTT Thông Minh
Địa chỉ: 428 Điện Biên Phủ, Quận 10, TPHCM.
Điện thoại: 0971.860.862
Email: contact@web7mau.com
Mã số thuế: 0310576146
Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
thiết kế website, dịch vụ web, làm web, làm trang web, dịch vụ thiết kế web, web đóng gói, mẫu website, tạo web, viết web, lập trình web, làm seo, marketing trực tuyến, internet marketing, quản lý nội dung website, web làm sẵn
Core Version: 1.8.0.0