Xu hướng thương mại điện tử Đông Nam Á năm 2015

TechAsia dự đoán những xu hướng thương mại điện tử tại Đông Nam Á năm 2015 dựa trên kết quả tập hợp thông tin từ phỏng vấn chủ đầu tư, nhà điều hành, dữ liệu nội bộ và các báo cáo, bài phân tích. 


Minh Tân
Nguồn: tuoitre.vn